cane - line / conic

cane - line / conic

sestava  CONIC  360 x 202 cm

provedení: hnědý CANE-TEX

odkládací stolky  TIME-OUT